อัพเดทข่าวล่าสุด

เรามีความยินดีที่สามารถจะนำเสนอแพคเกจการเงินที่ดี
1) การชำระเงิน 50% ที่อยู่อาศัยส่วนที่เหลือแพร่กระจาย 50%
เหลืออายุ 3 ปี พร้อมดอกเบื้ยฟรี !
2) นอกจากนี้คอนโดมิเนียมได้รับการอนุมัติของ MBK ธนาคารใน
ประเทศไทยและมีความสามารถที่จะให้สินเชื่อ 50%  

ในช่วง 10 ปีกับชาวต่างชาติ.