บริการอพาร์ทเมนต์


ประเภท A
หมายเลขห้องห้องนอนห้องน้ำขนาดต่อตารางเมตรต่อคืน(บาท)1/4-31/10/2012ต่อคืน(บาท)1/11-31/3/2013ราคาต่อสัปดาห์(บาท)ราคาต่อคืน(บาท)ราคาต่อเดือน(บาท)
ประเภท A1211652,300 บาท2,800 บาท19,600 บาท39,200 บาท64,400 บาท
1311652,300 บาท2,800 บาท19,600 บาท39,200 บาท64,400 บาท
1511652,300 บาท2,800 บาท19,600 บาท39,200 บาท64,400 บาท
1611652,300 บาท2,800 บาท19,600 บาท39,200 บาท64,400 บาท
     Book Now!
ประเภท Bหมายเลขห้องห้องนอนห้องน้ำขนาดต่อตารางเมตรต่อคืน(บาท)1/4-31/10/2012ต่อคืน(บาท)1/11-31/3/2013ราคาต่อสัปดาห์(บาท)ราคาต่อคืน(บาท)ราคาต่อเดือน(บาท)
ประเภท B         
1111752,600 บาท3,100 บาท21,700 บาท43,400 บาท71,300 บาท
1411752,600 บาท3,100 บาท21,700 บาท43,400 บาท71,300 บาท
  Book Now!
ประเภท Cหมายเลขห้องห้องนอนห้องน้ำขนาดต่อตารางเมตรต่อคืน(บาท)1/4-31/10/2012ต่อคืน(บาท)1/11-31/3/2013ราคาต่อสัปดาห์(บาท)ราคาต่อคืน(บาท)ราคาต่อเดือน(บาท)
ประเภท C1711762,700 บาท3,200 บาท22,400 บาท44,800 บาท73,600 บาท
1811762,700 บาท3,200 บาท22,400 บาท44,800 บาท73,600 บาท
1911762,700 บาท3,200 บาท22,400 บาท44,800 บาท73,600 บาท
  Book Now!
ประเภท Dหมายเลขห้องห้องนอนห้องน้ำขนาดต่อตารางเมตรต่อคืน(บาท)1/4-31/10/2012ต่อคืน(บาท)1/11-31/3/2013ราคาต่อสัปดาห์(บาท)ราคาต่อคืน(บาท)ราคาต่อเดือน(บาท)
ประเภท D
110

2

2

166

5,400 บาท
5,900 บาท41,300 บาท82,600 บาท135,700 บาท
Book Now!

 


ประเภท A
หมายเลขห้องห้องนอนห้องน้ำขนาดต่อตารางเมตรเช่าระยะยาวสำหรับ 6 เดือน 2 เดือน เงินมัดจำค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
ประเภท A    ชำระเงินล่วงหน้ารายเดือน
12116570,000 บาท35,000 บาท
13116570,000 บาท35,000 บาท
15116570,000 บาท35,000 บาท
16116570,000 บาท35,000 บาท
     Book Now!
ประเภท Bหมายเลขห้องห้องนอนห้องน้ำขนาดต่อตารางเมตรเช่าระยะยาวสำหรับ 6 เดือน 2 เดือน เงินมัดจำค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
ประเภท B      
    ชำระเงินล่วงหน้ารายเดือน
11117574,000 บาท37,000 บาท
14117574,000 บาท37,000 บาท
  Book Now!
ประเภท Cหมายเลขห้องห้องนอนห้องน้ำขนาดต่อตารางเมตรเช่าระยะยาวสำหรับ 6 เดือน 2 เดือน เงินมัดจำค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
ประเภท C    ชำระเงินล่วงหน้ารายเดือน
17117680,000 บาท40,000 บาท
18117680,000 บาท40,000 บาท
19117680,000 บาท40,000 บาท
 Book Now!
ประเภท Dหมายเลขห้องห้องนอนห้องน้ำขนาดต่อตารางเมตรเช่าระยะยาวสำหรับ 6 เดือน 2 เดือน เงินมัดจำค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
ประเภท D    ชำระเงินล่วงหน้ารายเดือน
11022166130,000 บาท65,000 บาท
 Book Now!

Comments are closed.